Mange flere kunne have glæde af børsnotering

Af Flemming Junker
og Mette Nielsen (foto)

flemming.junker@nordjyske.dk

AALBORG: Asetek A/S blev no-teret på børsen i Oslo i 2013, og denne mulighed kunne adskillige mellemstore virk-somheder i Nordjylland be-nytte sig af, hvilket virkelig ville sætte gang i hjulene.

Det mener Aseteks admi-nistrerende direktør, André Sloth Eriksen, og peger på, at en børsnotering skal være begrundet i behovet for at skaffe kapital og ikke for at forgylde ejeren.

Jantelov og forsigtighed- Herhjemme er det bare ik-ke almindeligt, at mellem-store firmaer bliver børsno-teret. En blanding af jante-lov og forsigtighed betyder, at man tror, at det kun er store firmaer, der hører hjemme på børsen, men det er helt forkert.- Hvis mellemstore virk-somheder vil børsnoteres, kan det dog normalt ikke ske i Danmark, for mange dan-ske investorer tror åbenbart, at et firma kun er seriøst, hvis det tjener penge.- Den langsigtede investe-ring har simpelthen ringe kår herhjemme, men det er helt anderledes i Oslo og Stockholm, og det var der-for, at vi valgte Oslo.

20 millioner aktierAndré Sloth Eriksen oplyser, at Asetek har udstedt 20 mil-lioner aktier med et påly-dende på i alt halvanden milliard kroner. Kursen steg sidste år fra 9-10 kroner pr. aktie til om-kring 60 kr., selv om virk-somheden kun har givet overskud siden fjerde kvar-tal 2015:- Ikke desto mindre har ak-tionærerne tjent godt på os. Alene Vækstfonden, som havde investeret i os allerede inden børsnoteringen, har tjent omkring 100 millioner kroner på os.

 

Større emner, der kun skal laves i lille antal, producerer Asetek selv hjemme på Assensvej i Aalborg Øst. Her er workshopmedarbejder Tove Bisgaard i gang med svejseapparatet.