int_img

Asetek leverer spildvarme til Aalborgs fjernvarmenet

Første sted i verden – UDEN behov for fordyrende og ekstra energiforbrugende eksterne varmepumper.

Aseteks klimaneutrale datacenter begynder 3. feb. at sælge bæredygtig spildvarme til Aalborgs fjernvarmenet

RESUME: Energiplanlægningsprofessor kalder teknologien bag tilslutningen ”et internationalt gennembrud”, der anviser betydelige muligheder ift. regeringens og EU’s ambitiøse klimamål for reduktion af CO2-udledningen. Hele 17 pct. af Danmarks strømforbrug forventes ellers i 2030 at gå til datacentre. Såvel EU- og tyske energimyndigheder har flere gange kaldt Asetek-eksperterne til møde de seneste måneder for at drøfte mulige datacenter-klimakrav. 3. feb. besøger hele to af Folketingets udvalg virksomheden for at overvære Aalborgs borgmester indvie den banebrydende tilslutning. Et CO2-aftryk på højde med den globale flytrafiks kan klimaneutraliseres relativt omkostningsfrit, hvis andre vælger tilsvarende teknik

Aalborg Forsyning har netop indgået aftale om at købe spildvarme til kommunens store fjernvarmenet fra teknologivirksomheden Asetek’s minidatacenter. Vel at mærke til en konkurrencedygtig markedspris. Det sker for at demonstrere en bæredygtig og cirkulær tænkt erstatning for den forkætrede og voldsomt CO2-udledende kulkraft. Tilslutningen til Aalborgs fjernvarmenet, der indvies og åbnes mandag den 3. feb., er projekteret af COWI, og sket i partnerskab med LOGSTOR, der er verdens førende producent af topmoderne, energieffektive og klimavenlige rør til fremtidens infrastruktur. De højtisolerede rør forbinder Asetek A/S’ serverrum på Assensvej i Aalborg Øst med Aalborgs fjernvarmenet ude under gaden.

”Set fra en fjernvarmevinkel er det yderst interessant, at det teknisk har bevist sig rentabelt at erhverve spildvarme fra et datacenter for en overskuelig tilslutningsomkostning. Ekstra interessant er det, fordi vi hos Asetek hermed dokumenterer, at det faktisk ikke er nødvendigt med kostbare eksterne varmepumper. Den høje temperatur på spildvarmen fra Aseteks datacenter gør den særdeles interessant som et alternativ til især fossile brændsler, både når det kommer til pris og miljø,” forklarer stifteren af og CEO i det børsnoterede Asetek A/S, André Sloth Eriksen, om aftalen.

Selv om aftalen mellem Aalborg Forsyning og Asetek A/S i sig selv ikke er stor, er den på flere punkter banebrydende og særdeles perspektivrig ift. til at finde en langt mere generel bæredygtig løsning på de gigantiske klimaudfordringer, som i fremtiden truer. Bl.a, som følge af både de kommende enorme hyperscale datacentre, som allerede er godt på vej både i Danmark og EU. Energistyrelsen herhjemme fremskriver, at hele 17 pct.* af Danmarks strømforbrug i 2030 vil gå til drift af datacentre, som Facebooks netop åbnede ved Odense, samt Apples og Googles, der er under etablering ved Viborg og Fredericia. Men også ift. industrielle og offentlige datacentre i mindre skala. På EU-plan viser fremskrivninger af Eurostats tal en tilsvarende ildevarslende tendens. Allerede i dag tales der om en CO2-udledning fra datacentre større end den globale flytrafiks. Det ekstra strømforbrug til datacentre, kan imidlertid ved hjælp af Asetek’s Liquid Cooling-teknologi vendes til noget positivt og reelt klimaneutralt da:

  • 25 procent af strømforbruget dermed helt kan effektiviseres væk.
  • Og 70-80 pct. af al den strøm, der i forvejen og uundgåeligt går ind i datacentrenes servere, direkte kan genbruges som fjernvarme uden brug for yderligere opvarmning via varmepumper

På Aalborg Universitet følger en af landets fremmeste eksperter i energiplanlægning, professor Henrik Lund, initiativet med stor interesse, der understøtter hans eget forskningsprogram, der undersøger samarbejdsmulighederne mellem fjernvarmenet og datacentre:

”Det er afgørende at vi i Danmark får inkluderet de kommende datacentre i den grønne omstilling på en energieffektiv måde. Udnyttelse af spildvarmen fra datacentrene til fjernvarme er helt centralt og i den forbindelse er Aseteks teknologi særdeles interessant. Jeg vil kalde det et internationalt gennembrud, at det hermed bliver demonstreret hvordan en vandkølet server kan kobles direkte på en fjernvarmeforsyning. En bredere udbredelse af denne og tilsvarende energieffektive teknologier kræver et samarbejde mellem datacenter- og fjernvarmeindustrierne. Det vil vi som universitet gerne stille os i spidsen for,” forklarer professor Henrik Lund.

Samme principper for større datacentre

Aalborg Forsyning, der forsyner over 100.000 fjernvarmeforbrugere, har de seneste år intensiveret jagten efter billig spildvarme, der kan genbruges i fjernvarmenettet fra en række af Aalborgs største og mest energikrævende virksomheder. Kapaciteten i Aseteks eget minidatacenter, der trods alt alene dataforsyner Aseteks egen virksomhed med ca. 100 ansatte, udgør ganske vist kun en brøkdel af de kendte førnævnte hyperscale datacentre andre steder i landet. Men Aarhus, Aalborg og Odense kunne rent faktisk fuldt opvarmes med spildvarme fra de planlagte datacentre i Danmark og en tilsvarende mængde kulkraft spares, hvis det andre steder teknisk bliver gjort som f.eks. hos Asetek.

”For teknikken er den samme uanset størrelsen på datacenteret – det er et spørgsmål om så og så mange hundrede eller tusinder af servere, der skal køles så effektivt og bæredygtigt som muligt,” påpeger Aseteks-direktør, André Sloth Eriksen. Virksomheden har allerede som underleverandør til kendte producenter som Fujitsu, HP og Intel solgt flere end 6 mio. vandkølingsinstallationer til de processorer, der ligesom i datacentrene bl.a. udgør centralnerven i bl.a. det voksende marked for gamercomputere over hele verden. Men også visionære universiteter og offentlige myndigheder i USA og Fjernøsten benytter allerede Aseteks teknologi i deres datacentre og supercomputere – dog uden at sende overskudsvarmen videre til fjernvarmenet, som her sjældent endnu er etableret. Det er det i Danmark og Europa. Det er i sidste ende et spørgsmål om at vandkøle den enkelte processor i hver enkelt server, fremfor helt overflødigt at nedkøle hele den kæmpe datacenterhal, hvor serverracks er placeret.

Milliarder af kroner kan spares

I Odense har det eksempelvis krævet en ekstraordinær investering på 135 mio. kr. i eksterne varmepumper – betalt af skatteyderne / fjernvarmeforbrugerne – for at få Facebooks enorme mængde af spildvarme bragt fra den temperatur på 25-30 grader, som traditionel køling leverer, op på en fjernvarmeegnet temperatur.

Det er selvfølgelig et skridt på vejen. Men til sammenligning sikrer den alternative Liquid Cooling-teknologi, som Asetek har udviklet imidlertid, at spildvarmen fra virksomhedens eget datacenter leveres direkte i fjernvarmenettet ved hele 60 grader – uden at en ekstra investering i eksterne varmepumper, som i Odense, her er nødvendig. Den ekstra investering, som hos Facebook i Odense, gør ellers udnyttelsen i fjernvarmenettet mindre rentabel – med mindre statskassen frasiger sig de budgetterede afgiftsindtægter, som så på anden vis skal betales af skatteyderne. Udover at varmepumper er dyre, bruger de også selv strøm, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, hvor stor den reelle CO2-besparelse er i den slags projekter.

Sammenligner med bilkrav

”Næppe tilnærmelsesvis så klimaneutrale, som hos os,” konstaterer Aseteks André Sloth Eriksen og fortsætter: ”Igennem flere år har vi kunnet konstatere, at datacentrene har undladt at tage den mest effektive teknologi til sig, mens klimaet bare har kunnet vente på en CO2-belastning, der i 2019 blev større end nogensinde globalt. Én af årsagerne er også den evindelige diskussion om afgifter. Lad mig slå fast, at med vores Liquid Cooling-teknologi KAN afgifter, miljø og rentabilitet leve i harmoni med hinanden. Det nuværende afgiftsniveau står ikke i vejen for vores løsning. Det dokumenterer vi nu sammen med Aalborg Forsyning,” siger Asetek-direktøren og fortsætter:

”Den nye regering og et næsten samlet Folketing har forpligtet Danmark til 70 pct. CO2-reduktion i 2030 uden foreløbig at have fremlagt en plan for konkret hvordan. Det må være en gave til dem, at Asetek alene ift til datacentrene kan levere 4 procentpoint af de 70 procentpoint, Uden store samfundsomkostninger og uden krav om fjernelse af afgifter, konstaterer André Sloth Eriksen.”

”Vi er overbevist om, at de besluttende politikere bl.a. gennem denne aftale med Aalborg Forsyning vil blive endnu mere opmærksom på, hvad teknologien kan spare klimaet for og stille de nødvendige miljøkrav. Bilproducenterne sad også bare på hænderne, indtil visionære politikere blev opmærksomme på de tekniske muligheder og fordele for miljøet og turde stille krav om fx katalysatorer og partikelfiltre. Og nu er det en selvfølgelig miljøstandard, som ingen kunne drømme om at diskutere,” konstaterer Andre Sloth Eriksen.

Aalborgs borgmester vil igen vise vej

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen ser gode perspektiver for landets trediestørste kommune i fjernvarmesamarbejdet med Asetek og glæder sig til at klippe snoren over ved indvielsen:

”I Aalborg forsøger vi at opføre os mest muligt grønt og tænke cirkulært. Samtidig kunne det være interessant i fremtiden at huse et rigtigt fuldskala-datacenter med vandkølingsteknologi som Aseteks. Som visionært grønt testcenterområde vil vi meget gerne undersøge mulighederne for, hvordan et samarbejde kan foregå,” siger Thomas Kastrup-Larsen: ”Det kommer til at have en pris, at vi i Danmark skal omstille os til et grønt og cirkulært samfund – ingen tvivl om det. Derfor er det glædeligt, at klimaet i Asetek-projektet kan gå hånd i hånd med en rentabel løsning både for staten og for datacenteret,” tilføjer borgmesteren.

Asetek A/S i Aalborg har i over 20 år udviklet stadig mere energivenlig processorvandkøling til PC, servere og de seneste år også datacentre. Ledelsen har flere gange de seneste måneder mødtes med europaparlamentsmedlemmer og topembedsfolk i EU’s generaldirektorater for både energi og klima samt også med den ambitiøse tyske energistyrelse, UBA, hvor man har redegjort for teknologi og drøftet perspektiver. Mandag den 3. februar besøger også såvel Folketingets Erhvervsudvalg som Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget børsnoterede Asetek A/S i Aalborg, når tilslutningen formelt samtidig indvies.

Foto 1: Asetek-CEO André Sloth Eriksen ved et serverrack i Aseteks demonstrations-datacenter, der fra 3. feb. leverer 60 grader varmt vand til Aalborgs fjernvarmenet. Nok til at holde 5-7 husstande fuldt opvarmet året rundt. Bemærk slangerne, hvor vand i et lukket kredsløb cirkulerer ind og ud af serverne. I hænderne har André desuden en enkelt server, som dem i racket, hvor de traditionelle luftkøleribber er erstattet med Aseteks patenterede Liquid Cooling-vandpumpeenheder (de orange). Enheder som Asetek efterhånden har solgt flere end 6 mio. af til PC, servers, supercomputere og datacentre. Foto: Asetek A/S.

Foto 2: Det forholdsvis enkle gravearbejde, der netop er gennemført for at forbinde Asetek’s datacenter på Assensvej i Aalborg Øst med Aalborg Forsynings fjernvarmenettet.

*For at informere miljøinteresserede yderligere har Asetek oprettet www.grønneredatacentre.nu hvor der bl.a. kan findes korte youtube videoer om vision og teknologi, ligesom professor Henrik Lund, Aalborg Universitet, her desuden uddyber, hvorfor Asetek’s Liquid Cooling-teknologi vækker så stor optimisme i forhold til genindvinding i fjernvarmenettet.

For yderligere oplysning og kommentarer kontakt:
Aseteks CEO André Sloth Eriksen, tlf. 21 25 70 76 og e-mail: [email protected]
Og læs mere om Asetek på www.asetek.com

 

 

Don’t forget to share